قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه در دين خدا تفقّه كند، خداوند همّ و غمش را كفايت مي كند و از آنجاكه به حساب نمي آورد، روزيش دهد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت